yekdillik

yekdillik
is. Fikir, rəy birliyi; həmrəylik. Yekdillik göstərmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • yekcəhətlik — is. köhn. Həmrəylik, həmfikirlilik, yekdillik. Sənə ancaq yekcəhətlik və yekdillik lazımdır <ki>, revolyusiya edib übudiyyətdən nicat tapasan. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ülfət — ə. 1)alışma, ünsiyyət; 2) görüşmə, söhbətləşmə; 3) dostluq, məhəbbət; 4) həmrəylik, yekdillik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • həmrəylik — is. Həmfikirlik, yekdillik. Görüşlərdə həmrəylik. Məsələ barəsində yoldaşlar arasında həmrəylik yoxdur. – . . Yoldaşlarının həmrəyliyi <Qəzənfəri> daha çox sevindirirdi. S. Vəliyev. // Hər hansı bir ictimai hərəkətə və ya fikrə fəal surətdə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərə — əvəz. Toplu halında olan adamlardan hər biri; hər kəs. Hərə bir söz deyir. Hərə bir tərəfə getdi. Hərənin öz fikri var. – Qayadibi kəndinin əhalisi durub hərə öz işinə getdi. . S. S. A.. Hərə bir iş görürdü: bir yanda xəmir yoğrulur, bir yanda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ittihad — is. <ər.> köhn. 1. Birləşmə, birlik, ittifaq. Sən o deyilmidin, dedin: – Var bizim ittihadımız? Mən də yadında var, dedim: – Yox buna etimadımız. M. Ə. S.. // Həmfikirlik, yekdillik, həmrəylik, əlbirlik. İttihad etmək – birləşmək, birlik,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • unisun — is. <ital.> 1. mus. Ahəng uyğunluğu. 2. fiz. İki titrəyiş mənbəyində tənliklər bərabərliyi. 3. məc. Fikir dəstəkliyi, fikir birliyi; yekdillik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”